Citat och ordspråk om Ålderdom


Det bästa man kan spara till ålderdomen är sig själv.
Hemligheten med att förbli ung ligger i att leva hederligt, äta långsamt och ljuga om sin ålder.
Ingen bliver vis av sin ålder om inte Gud giver förstånd.