De som inte tror på alltets mening har inget hopp, med de som ser mening med allt kan leva lyckligt liv.
Fler kategorier