Den stora citatsamlingen!

Här hittar du allt från roliga, tänkvärda, kloka och minnesvärda citat till ordspråk från hela världen. Alla dessa citat och ordspråk är kategoriserade och är på svenska.

Vårt dilemma är att vi hatar förändringar, samtidigt som vi älskar dem. Det vi vill är att saker och ting ska förbli som de är men ändå bättre.
Den bästa chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det.
Om det är ett surr så måste det vara någon som surrar, och den enda meningen med att surra, som jag kan tänka mig är för att man är ett bi, och den enda meningen med att vara ett bi, som jag vet, är att göra honung, och den enda meningen med att göra honung är att jag ska äta den.
En kvinna vet om en man är förälskad i henne långt innan han själv anar att han är det.
Bara döda fiskar följer med strömmen
För den outbildade är ett A bara tre pinnar.
Tiden är den bästa predikanten.
Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får man inte gå hur man vill?
Kvinnor klagar över sin PMS, men jag tänker på det som den enda gång i månaden när jag kan vara mig själv.
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.