Citat och ordspråk om fly


Jag vet vad jag flyr ifrån, men inte vad jag söker efter.
Sök kärleken och du möter den aldrig, fly från kärleken och den kommer att förfölja dig.