Citat och ordspråk om fritt


Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får man inte gå hur man vill?