Citat och ordspråk om hänförelse


Det sällsyntaste av allt är föreningen av förnuft och hänförelse.