Citat och ordspråk om köpas


All kan köpas, utom tid.