Citat och ordspråk om lättja


Lättjan är alla lasters moder.