Citat och ordspråk om livet


Den som inte griper sin chans kommer att grubbla över den hela livet.
Den som inte har något att dö för har inget att leva för.
Den som varit nära döden känner livets värde.
Den som vill leva om sitt liv har inte levat.
Den som vill leva om sitt liv, har inte levt.
Den största lyckan i livet är förvissningen om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots en själv.
Det är sant att livet är förmer än boken, men under stilla timmar med en god bok har mycket av det slagit rot i oss som fyllt våra liv med innehåll och mening.
Det finns bara två sätt att leva vårat liv. Ett är som om inget är ett mirakel. Det andra som om allting är ett mirakel.
Det finns bara två sätt att leva. Det ena är som om inget är ett under. Det andra är som om allt är ett under.
Det finns inte mycket i livet som är lika vackert som vänskapen och inte heller mycket som är mer ovanligt.
Det finns mer i livet än att öka dess fart.
Det finns mer i livet än att öka farten.
Det finns mycket i livet som inte kan förstås, men livets huvudsakliga mål är: att tänka rätt, handla rätt och leva rätt.
Det sämsta med livserfarenhet är att man har den när man inte behöver den.