Citat och ordspråk om lycka


Jag har sett lyckan. Jag såg den passera, längst bort vid horisonten i en rasande fart.
Låt Gud skära ner en mans livslängd och lägga till skillnaden på hans lycka.
Lyckan är lik en parfym; vi kan inte stänka den på en annan utan att ett par droppar faller på oss själva.
Lyckan ser alltid liten ut när du håller den i dina händer, men släpp den, och du inser genast hur stor och dyrbar den är.
Minns att lyckan inte beror på vem du är eller vad du har den beror helt och hållet på vad du tänker.
Sök lyckan idag.