Citat och ordspråk om obeslutsam


Förr var jag obeslutsam – idag är jag inte så säker.