Citat och ordspråk om patient


Det är med kärleken som med mässlingen, den är farligare ju äldre patienten är.