Citat och ordspråk om rädsla


Man måste ta risker, följa vissa vägar och överge andra. Ingen människa kan välja utan att känna rädsla.
Rädslan för döden är förskräckligare än döden själv.