Citat och ordspråk om sällsynt


Det är med beröm som med guld och diamanter. Det är så värdefullt just därför att det är så sällsynt.
Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
Det sällsyntaste av allt är föreningen av förnuft och hänförelse.