Citat och ordspråk om tyrann


Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.
Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet.