Citat och ordspråk om visdom


En mans visdom sitter i hjärnan, inte i hans gråa hår.
Försiktighet är visdomens moder.
Kunskapen är stolt över att den vet så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.
Plikten är angenäm först när den är gjord.
Smärta är visdomens fader och kärleken dess moder.
Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.