Välkommen till ordspråk från hela världen!


Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.
Erfarenheten gör dig klok, sällan rik.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Det jag hör, det glömmer jag. Det jag ser, det kommer jag ihåg. Det jag gör, det förstår jag.
Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg.
Ödet skrattar åt sannolikheter.
Man dränker inte bekymren genom att dricka - man bara vattnar dem.
En fisk i grytan är bättre än tio i sjön.
Den som gifter sig av kärlek, har lustiga nätter och tunga dagar.
Kärleken kan få en åsna att dansa.