Välkommen till ordspråk från hela världen!


Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Den som gifter sig av kärlek, har lustiga nätter och tunga dagar.
Man kan inte döma en bok efter titeln.
När kvasten är skev, ser man vad den har använts till.
Ingen är så blygsam att han inte gärna hör beröm.
Hoppet är det sista som lämnar människan.
Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg.
Man dränker inte bekymren genom att dricka - man bara vattnar dem.
Där spriten går in, går vettet ut.