Välkommen till ordspråk från hela världen!


Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
Lyckliga människor räknar inte flyende minuter.
Det jag hör, det glömmer jag. Det jag ser, det kommer jag ihåg. Det jag gör, det förstår jag.
Människan blir som den hon umgås med.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.
Den som gifter sig av kärlek, har lustiga nätter och tunga dagar.
Man kan inte döma en bok efter titeln.
När kvasten är skev, ser man vad den har använts till.
Ingen är så blygsam att han inte gärna hör beröm.