Välkommen till ordspråk från hela världen!


När kvasten är skev, ser man vad den har använts till.
Den som fruktar döden gläder sig inte åt livet.
Hoppet är det sista som lämnar människan.
Ett leende är värt ett tusental ord.
Där kärleken tittar in genom fönstret, går olyckan ut genom dörren.
Störst av alla konster är kärleken.
Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter.
Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.
Erfarenheten gör dig klok, sällan rik.
Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.