Citat och ordspråk om Åldrandet

Här hittar du en samling citat om Åldrandet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Åldrandet. Alla citat om Åldrandet är på svenska.

Det avgörande är inte hur gammal du är, utan hur du är gammal.