Citat och ordspråk om Återvända

Här hittar du en samling citat om Återvända och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Återvända. Alla citat om Återvända är på svenska.

Gymnastik varje dag gör att läkaren inte återvänder.