Citat och ordspråk om Ändlösa


Stort begär är ändlös fattigdom.
Vänliga ord kan vara korta och enkla att uttala, men dess eko är sannerligen ändlöst.