Citat och ordspråk om Ändlösa

Här hittar du en samling citat om Ändlösa och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Ändlösa. Alla citat om Ändlösa är på svenska.

Stort begär är ändlös fattigdom.
Vänliga ord kan vara korta och enkla att uttala, men dess eko är sannerligen ändlöst.