Citat och ordspråk om Änka

Här hittar du en samling citat om Änka och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Änka. Alla citat om Änka är på svenska.

En rik änka gråter med ena ögat och ler med det andra.