Citat och ordspråk om Äventyr

Här hittar du en samling citat om Äventyr och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Äventyr. Alla citat om Äventyr är på svenska.

Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.
Den stora frågan är om du kommer att säga ett hjärtligt ja till ditt äventyr.
Livet är antingen ett dristigt äventyr eller ingenting.
Man måste på något sätt övertyga sig om livets magi. Bakom varje hörn, ett nytt äventyr...