Citat och ordspråk om Ålderdom

Här hittar du en samling citat om Ålderdom och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Ålderdom. Alla citat om Ålderdom är på svenska.

Det bästa man kan spara till ålderdomen är sig själv.
Hemligheten med att förbli ung ligger i att leva hederligt, äta långsamt och ljuga om sin ålder.
Ingen bliver vis av sin ålder om inte Gud giver förstånd.