Citat och ordspråk om Ödet

Här hittar du en samling citat om Ödet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Ödet. Alla citat om Ödet är på svenska.

En förändring i dina känslor är en förändring av ditt öde.
Man kan botas från sin sjukdom, inte från sitt öde.
Människan skapar själv sitt öde.
Ödet är ingen slump. Det är ett val.
Ödet ger oss släktingar, men våra vänner väljer vi själva.
Ödet skrattar åt sannolikheter.
Vad människor i allmänhet kallar ödet är i själva verket deras egna dumheter.
Vi kan inte välja ramen för vårt öde, men vad vi sätter in i den är vårt eget val.