Citat och ordspråk om Ögon

Här hittar du en samling citat om Ögon och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Ögon. Alla citat om Ögon är på svenska.

Den ena korpen hackar inte ut ögonen på den andra.
Långt ifrån ögonkontakt, långt ifrån hjärtat.
Öppna dina ögon. Se in i dig själv. Är du nöjd med det liv du lever?
Rynkor är smilgropar i älskarens ögon.
Vackert är allt som ses med kärlekens ögon.