Citat och ordspråk om Öka

Här hittar du en samling citat om Öka och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Öka. Alla citat om Öka är på svenska.

Det finns mer i livet än att öka dess fart.