Citat och ordspråk om Överflöd

Här hittar du en samling citat om Överflöd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Överflöd. Alla citat om Överflöd är på svenska.

Ge mig överflödet, det nödtorftiga kan jag leva utan.