Citat och ordspråk om Övertygelse

Här hittar du en samling citat om Övertygelse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Övertygelse. Alla citat om Övertygelse är på svenska.

En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.
Logik är en systematisk metod för att nå fel slutsats med övertygelse.