Citat och ordspråk om Älska

Här hittar du en samling citat om Älska och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om Älska. Alla citat om Älska är på svenska.

Aldrig älskade jag dig så djupt som när jag höll på att mista dig.
Älska alla, lita på några få, handla inte fel mot någon.
Älska inte en flicka för att hon är ung och lämna henne inte för att hon är gammal.
Att älska sig själva är starten på en livslång romans.
Att inte ha blivit älskad är otur, att inte kunna älska – det är olycka.
Att leva utan att älska är ej att leva ett verkligt liv.
Att vara djupt älskad av någon ger dig styrka medan att älska någon djupt ger dig mod.
Den som inte kan hata kan inte heller älska.
Den största lyckan i livet är förvissningen om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots en själv.
Det är bättre att ha älskat och förlorat än att inte ha älskat alls.
Det finns ingen bot för kärleken, annat än att älska mer.
Du lever för att du ska lära dig älska. Du älskar för att du ska lära dig leva. Mer behöver du inte lära dig.
Man kan ge utan att älska men man kan inte älska utan att ge.
Människorna får lära sig hata och om de kan lära sig hata, kan de också lära sig älska.
Men älska mig för kärleks skull, så att för alltid du kan älska, genom kärlekens hela evighet.