Citat och ordspråk om beröm

Här hittar du en samling citat om beröm och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om beröm. Alla citat om beröm är på svenska.

Det är med beröm som med guld och diamanter. Det är så värdefullt just därför att det är så sällsynt.
Ingen är så blygsam att han inte gärna hör beröm.
Tala en vän tillrätta i hemlighet, men beröm honom inför andra.