Citat och ordspråk om dårskap

Här hittar du en samling citat om dårskap och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dårskap. Alla citat om dårskap är på svenska.

Har du pengar är du vis, har du inga är du en dåre.
Vrede utan makt är dårskap.