Citat och ordspråk om döden


Att leva är farligt - man kan dö - men ingen vet om det är farligt att dö.
Bara döda fiskar följer med strömmen
De döda kan inte skrika ut efter rättvisa; det är de levandes skyldighet att göra det åt dem.
Den ena dör av det den andra lever av.
Den ena mannens död är en annan mans liv.
Den enes död, den andres bröd.
Den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en.
Den som dör betalar alla sina skulder.
Den som fruktar döden gläder sig inte åt livet.
Den som inte har något att dö för har inget att leva för.
Den som lever, tänker framåt, den som dött, må se tillbaka.
Den som slutat leka är inte vuxen, utan död.
Den som varit nära döden känner livets värde.
Det är bara de döda fiskarna som följer med strömmen.
Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren.