Citat och ordspråk om fågel

Här hittar du en samling citat om fågel och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fågel. Alla citat om fågel är på svenska.

Där näktergalen sjunger, hörs inte kråkan.
Den ena korpen hackar inte ut ögonen på den andra.