Citat och ordspråk om fanatiker

Här hittar du en samling citat om fanatiker och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fanatiker. Alla citat om fanatiker är på svenska.

En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne.
En fanatiker är en som fördubblar ansträngningarna när han glömt sitt mål.