Citat och ordspråk om fjärran

Här hittar du en samling citat om fjärran och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fjärran. Alla citat om fjärran är på svenska.

Vi är aldrig mer fjärran från det vi önskar än när vi tror oss äga det.