Citat och ordspråk om förlåta

Här hittar du en samling citat om förlåta och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förlåta. Alla citat om förlåta är på svenska.

Den som förlåter utan att glömma har aldrig förlåtit.