Citat och ordspråk om förståelse

Här hittar du en samling citat om förståelse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förståelse. Alla citat om förståelse är på svenska.

Förståelsen för den yttre rymden kan enbart komma i takt med att vi lär känna vår egen inre rymd.
Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.