Citat och ordspråk om goda

Här hittar du en samling citat om goda och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om goda. Alla citat om goda är på svenska.

Den är aldrig ensam som är i goda tankars sällskap.
Den goda gärningens belöning är att ha gjort den.
Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.
Det gjorde jag väl av min godhet’, sa Emil, och det blev så gott som ett ordspråk i Lönneberga efteråt.
För mycket av det goda kan vara underbart.
Förrän det goda övergår till vana, kan vart kärr i Finland bli åker.
Godhet gör förvisso inte människorna lyckligare än lycka gör dem goda.
Människorna är som viner: med åren blir de dåliga surare och de goda blir bättre.
När skadan redan är skedd är goda råd sent ute.
Våra tvivel är förrädare som gör att vi förlorar det goda vi ofta skulle kunna vinna.