Citat och ordspråk om hat

Här hittar du en samling citat om hat och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hat. Alla citat om hat är på svenska.

Den som inte kan hata kan inte heller älska.
Det du hatar mest hos andra är det du starkast förnekar hos dig själv.
Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.
Hat kommer från hjärtat, förakt från huvudet.
Människorna får lära sig hata och om de kan lära sig hata, kan de också lära sig älska.
Vi får aldrig förbittras – om vi låter oss uppslukas av hatet kommer den nya ordningen bara att bli som den gamla ordningen… Vi måste bemöta hat med kärlek, fysisk styrka med själslig styrka.