Citat och ordspråk om högmod

Här hittar du en samling citat om högmod och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om högmod. Alla citat om högmod är på svenska.

Högmod går före fall.