Citat och ordspråk om humor

Här hittar du en samling citat om humor och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om humor. Alla citat om humor är på svenska.

Brist på humor gör livet helt omöjligt.
Humor är emotionellt kaos såsom man minns det efteråt.