Citat och ordspråk om illusion

Här hittar du en samling citat om illusion och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om illusion. Alla citat om illusion är på svenska.

Det största hindret för nya upptäckter är inte okunnighet – det är illusionen av kunskap.