Citat och ordspråk om ingenting

Här hittar du en samling citat om ingenting och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ingenting. Alla citat om ingenting är på svenska.

Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt.
Den som inte finner kärlek, finner ingenting.
Det ljuva i att inget göra.
Döden är ingenting för oss, där döden finns, finns inte vi, och där vi finns, finns inte döden.
För att undvika kritik, gör ingenting, säg ingenting, var ingenting.
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål.
Ingenting är omöjligt för en man som inte behöver göra det själv.
Ingenting kan jag lova dig ingenting försäkra, bara detta att just nu är vi alltid tillsammans.
Ingenting kommer av ingenting.
Livet är antingen ett dristigt äventyr eller ingenting.