Citat och ordspråk om intelligens

Här hittar du en samling citat om intelligens och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om intelligens. Alla citat om intelligens är på svenska.

Om du vill att ditt barn skall bli intelligent, läs för det. Om du vill att det skall bli ännu intelligentare, läs ännu mer för det.
Rätta sättet att använda sin intelligens och sina kunskaper är att åstadskomma inre förändringar som utvecklar ett gott hjärta.