Citat och ordspråk om konflikt

Här hittar du en samling citat om konflikt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om konflikt. Alla citat om konflikt är på svenska.

Blommor är vilsamma att betrakta. De har varken känslor eller konflikter.