Citat och ordspråk om krig

Här hittar du en samling citat om krig och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om krig. Alla citat om krig är på svenska.

Äktenskapet är det enda krig där man sover tillsammans med fienden.
All krigspropaganda, alla skrik, lögnerna och hatet kommer oundvikligen från män, som inte själva strider.
Den bästa krigslisten, att veta när det är dags att sluta.
Det värsta med krig är att de gör oss lika de folk vi bekämpar.
I kärlek och krig är allting tillåtet.
I kärlekens krig vinner den som flyr.
I krig och kärlek är allting tillåtet.
Krig är blott fortsättningen av politiken med andra medel.
Krig löser inga problem och alltså fortsätter de.
Krigets första offer är sanningen.