Citat och ordspråk om kritik

Här hittar du en samling citat om kritik och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om kritik. Alla citat om kritik är på svenska.

För att undvika kritik, gör ingenting, säg ingenting, var ingenting.