Citat och ordspråk om människan

Här hittar du en samling citat om människan och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om människan. Alla citat om människan är på svenska.

Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.
Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt.
De flesta människor skjuter upp till imorgon vad de borde gjort igår.
De viktiga saker som har sagts till människor har alltid varit enkla saker.
Den ena människan är den andras spegel.
Den enda makt en människa bör sträva efter är makten över sig själv.
Den enda människa du kan ändra på är dig själv.
Det är nederlaget som gör människor bittra och elaka.
En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull.
En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne.
Ensamheten kan inte mätas i antalet kilometer mellan en människa och hennes medmänniskor.
Hoppet är det sista som lämnar människan.
Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.
Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål.
Jag lärde mig för länge sedan att de enda människor som räknas i varje äktenskap är de båda som finns i det.