Citat och ordspråk om njutning

Här hittar du en samling citat om njutning och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om njutning. Alla citat om njutning är på svenska.

Den största källan till njutning är omväxling.