Citat och ordspråk om nöjd

Här hittar du en samling citat om nöjd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om nöjd. Alla citat om nöjd är på svenska.

Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.
Man kan aldrig nöja sig med att krypa när ens drift är att flyga.